Πλαστικά Πλακάκια Δαπέδου και Φωτιστικά LED εξάγωνα

Η τοποθέτησή τους συνιστάται σε χώρους όπως ενδεικτικά :

Detailing αυτοκινήτων

καθαρισμοί οχημάτων με ατμό

πλυντήρια αυτοκινήτων

Parking οχημάτων

Χώροι βιολογικών καθαρισμών